skip to Main Content

Alfabetisering

Als je nog niet kunt lezen en schrijven in het Latijnse schrift is het mogelijk om te beginnen met een alfabetiseringscursus. In deze cursus leer je de basis van de Nederlandse taal. Je krijgt les in een vaste groep van één van onze ervaren alfa-docenten. Als je klaar bent met de alfabetisering kun je doorstromen naar de inburgering. 

Lesmateriaal 7/43
Diglin+
Beter Lezen
Melkweg Plus
Groepsgrootte gemiddeld 15 cursisten
Instroommomenten flexibel

 

Back To Top