skip to Main Content

Docenten SVInburgering

Wij werken met een hecht team van goed gekwalificeerde en ervaren docenten die oog hebben voor de cursist en je stap voor stap de Nederlandse taal kunnen leren. Een aantal docenten zijn gespecialiseerd in het alfabetiseringsproces, terwijl andere docenten gericht zijn op inburgering of staatsexamen.

Tevens zijn er vrijwillige taalcoaches beschikbaar die gemiddeld 2 uur per week een cursist helpen met het spreken van de Nederlandse taal.

Back To Top