skip to Main Content

Staatsexamen

Voor de hoogopgeleide cursisten en de inburgeringsplichtigen die als doel hebben om de Nederlandse taal op een hoger niveau te leren, bieden wij een staatsexamentraject aan. Het einddoel van dit traject is niveau B1. Dit niveau is bijvoorbeeld nodig voor het volgen van een MBO-opleiding.

Tijdens het traject worden de vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven aangeleerd. Aan het einde van het traject ben je in staat om deel te nemen aan de examens van de betreffende onderdelen van het staatsexamen op B1 niveau. Daarnaast dien je ook de onderdelen KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij) en ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) te behalen. Hiervoor kun je eveneens modules volgen, klik op KNM of ONA voor meer informatie.

Om te kunnen starten met deze module dien je al enkele examens op A2 niveau te hebben behaald. Na aanmelding volgt een intakegesprek.

Lesmateriaal OpMaat
De Sprong
Vooruit
Groepsgrootte  gemiddeld 15 cursisten

 

Back To Top